Pravidla akreditace
Mistrovství světa v hokejbalu
1. - 10. 6. 2017, Pardubice, Česká republika

 

1. Na Mistrovství světa v hokejbalu (Akce) bude umožněn vstup pouze akreditovaným novinářům. Počet vydaných akreditací je omezen. 

2. Novinář musí vyplnit akreditační formulář. Žádost o akreditaci musí obsahovat požadavek, zda se jedná o akreditaci pro píšícího novináře, fotografa, televizní nebo rozhlasovou stanici. Součástí akreditace musí být oficiální kontakt na redakci pro možnost ověření zaslaných údajů, stejně jako e-mail a fax pro zasílání informací a tiskových zpráv Českomoravského svazu hokejbalu (ČMSHb). Uzávěrka akreditací je 29. května 2017.

3. ČMSHb si vyhrazuje právo neudělit akreditaci. ČMSHb se zavazuje zaslat rozhodnutí o udělení/neudělení akreditace pro jednotlivé novináře mailem.

4. Akreditace budou vydávány v Akreditačním středisku v Pardubicích. Při vstupu se každý novinář musí prokázat platným průkazem.

5. V Akreditačním středisku obdrží každý novinář akreditační kartu, bez níž nebude umožněn vstup do prostor určených pro zástupce sdělovacích prostředků (tiskové středisko, novinářská tribuna, mix zóna).

6. Akreditovaný novinář se zavazuje ve svém zpravodajství používat oficiální název Akce a respektovat oficiální partnery Akce. Při nerespektování tohoto pravidla si ČMSHb vyhrazuje právo k odejmutí akreditace.

7. Akreditovaní novináři se zavazují, že budou provádět veškeré rozhovory s hráči a členy realizačního týmu pouze v prostorách mix zóny.

8. Veškerá marketingová práva na obrazové a zvukové materiály z Akce vlastní výhradně ČMSHb. V případě televizních práv jsou práva postoupena na smluvního broadcastera.

9. Veškerý obrazový, zvukový a fotografický materiál pořízený při Akci může být použit pouze ke zpravodajským účelům a fotografickým vydavatelským účelům v rámci zpravodajství.

10. Základní podmínkou pro použití těchto obrazových a zvukových materiálů k reklamním účelům nebo k jakékoli komerční činnosti v libovolném médiu nebo jakýmkoli dalším způsobem je písemný souhlas ČMSHb. Bez předchozího písemného souhlasu od ČMSHb je reklamní použití takového materiálu striktně zakázáno. Další podmínkou je vypořádání autorských práv a osobnostních práv osob, zejména hráčů, které jsou v předmětném materiálu zachyceny.

11. Při prodeji fotografií z Akce, resp. autorských práv k těmto fotografiím, je fotograf povinen upozornit kupujícího, že fotografie může být použita pouze k fotografickým vydavatelským účelům v rámci aktualit a zpravodajství, a že použití těchto fotografií k reklamním účelům nebo k jakékoli komerční činnosti v libovolném médiu či jakýmkoli dalším způsobem je bez předchozího písemného souhlasu ČMSHb striktně zakázáno.